Mail systemen op het internet

De mailservers op het internet zijn zo ingesteld dat mails worden doorgestuurd tussen de verschillende mailservers.

Dit doorsturen gebeurt via het SMTP protocol. De mailserver worden ook wel MTA’s genoemd. MTA staat voor Mail Transport Agent. Zoals de naam al zegt, zorgt een MTA voor het transport van de mail. Voorbeelden van een MTA zijn sendmail, postfix, qmail en exim.

Naast MTA’s hebben we ook MDA’s en MUA’s. MDA staat voor Mail Delivery Agent en MUA staat voor Mail User Agent. De MUA is de mail client, zoals bijvoorbeeld Outlook (Express), Evolution, Apple Mail, KMail of mutt. De mail client haalt zijn email via POP3 of IMAP op bij de MDA. Als MDA zijn dovecot, courier-imap, en UW IMAP voorbeelden.

Soms is een MDA en een MTA in 1 programma geïntegreerd. Hierbij kun je denken aan Microsoft Exchange, Lotus Domino en Novell Groupwise.

This entry was posted in informatief and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *