netwerk omschrijving

Voor mijn werk ben ik bezig met een upgrade van de infrastructuur. Tot een paar maanden geleden hadden we een windows 2003 server inclusief exchange mailserver en active directory in combinatie met een ubuntu 6.04 fileserver draaien. Dit heeft over het algemeen redelijk goed gewerkt, tot een paar maanden geleden.

De windows 2003 server vertoonde steeds meer problemen. Hij viel regelmatig uit en we hadden het idee dat er een virus of spyware op stond.

Omdat onze wensen ondertussen veranderd waren hebben we besloten alles eens goed aan te maken, en een complete migratie te doen. Wel was het noodzakelijk dat het hele netwerk moest blijven werken, aangezien we ons geen downtime konden veroorloven. Ook moet de omgeving hetzelfde blijven, dit betekend zelfde ip range en netwerk domein.

We hebben twee nieuwe servers aangeschaft en ik heb deze ingericht als twee Xen servers (met Citrix XenServer 5.0.0). Het is de bedoeling dat er op allebei de servers twee virtuele machine’s komen te draaien. Voor het netwerk installeren we twee windows 2008 domein controllers, op elke server 1. Verder heb ik de ubuntu 6.04 fileserver gevirtualiseerd door middel van de P2V tool van xen. Hiermee kun je een bestaande computer virtualiseren zodat deze in een xen server beschikbaar wordt. Tenslotte zal ik nog een nieuwe windows 2008 server incl exchange 2007 installeren, zodat de emailserver ook gevirtualiseerd wordt

Voordat ikĀ  de windows 2008 server aan het Active Directory kan toevoegen moest ik het AD bijwerken. Dit moeten we op twee plekken doen, namelijk voor het forest en voor het domein. Dit doen we met het programma adprep, dat te vinden is op de installatie cd van windows 2008. Om het forest te verhogen gebruik je de optie /forestprep (adprep /forestprep) en om het domein te verhogen gebruik je de optie /domainprep (adprep /domainprep).

Zodra dat was gedaan heb ik door middel van dcpromo de eerste server toegevoegd aan het domein. Dit is te lezen in een volgend blog.

This entry was posted in werk and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *